Dialógy európskych občanov

STRETNUTIE PARTNEROV V PEDERI

   ŠTVRTOK 

 • 16:00  Zahájenie
  • privítanie hostí  
  • predstavenie sa, prezentácia jednotlivých regiónov   
  • krátka prezentácia projektových zámerov spolupráce    
 • 18:00   Večera
 • 21:00   Ubytovanie hostí

   PIATOK  

 • 9:00     Raňajky
 • 10:00   Exkurzia po okolí    
 • 14:00   Obed
 • 15:00   Diskusia a osobné dialógy na témy :    
  • Význam a dosah politík EÚ na každodenný život občanov
  • Výhody, ktoré  mi prinášajú  hodnoty, práva a príležitosti vytvorené EÚ
  • Ako môžem prispieť k rozvoju Európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
  • Ako vplývajú príslušné rozhodovacie právomoci a prebiehajúce európske politiky na lokálnu situáciu a na miestne problémy s európskym rozmerom
 • 20:00   Večera

  SOBOTA

 •  9:00    Raňajky
 • 10:00   Prezentácia folklóru a gastronómie jednotlivých regiónov     
 • 14:00   Obed
 • 15:00   Diskusia  a osobné dialógy na tému :    
  • Občania a EÚ- hodnoty, občianske práva a povinnosti
 • 17:00   Burza projektových zámerov ,  generovanie nápadov pre rozvoj ďalšej spolupráce a vytváranie obchodných väzie               
 • 20:00   Večera

  NEDEĽA

 • 9:00       Raňajky
 • 10:00    Spoločná ekumenická bohoslužba      
 • 12:00     Obed
 • 13:00     Slávnostné podpísanie partnerstva medzi obcami Peder  a Nuşfalău     
 • 14:00     Ukončenie podujatia, určenie termínov ďalších spoločných aktivít