Dialógy európskych občanov

Privítanie účastníkov

predstavenie sa, prezentácie

Prezentácia zámerov