Dialógy európskych občanov

Ekumenická omša

POdpis dohody o spolupráci

ukončenie podujatia