Dialógy európskych občanov

Tu môžete vyjadriť svoje názory, postrehy a skúsenosti na nasledovné témy:

Význam a dosah politík EÚ na každodenný život občanov

Výhody, ktoré  mi prinášajú  hodnoty, práva a príležitosti vytvorené EÚ

Ako môžem prispieť k rozvoju Európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Ako vplývajú príslušné rozhodovacie právomoci a prebiehajúce európske politiky na lokálnu situáciu a na miestne problémy s európskym rozmerom